HPS File

? Cách mở file .HPS? Những phần mềm mở file .HPS và sửa file lỗi. Convert Text HPS file sang định dạng khác.

.HPS File Extension

   
File name HPS File
File Type 1HPL Script
Nhà phát triển Frictional Games
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.9 ★ (11 Bình chọn)

File .HPS là file gì?

HPS là Game Files - 1HPL Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Frictional Games.

Trò chơi kịch bản được sử dụng bởi HPL, một công cụ trò chơi ma sát Games được sử dụng cho các trò chơi kinh dị đầu tiên-người như Amnesia: The Dark Descent và Penumbra: bệnh dịch hạch đen; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và chứa các chức năng xác định sự kiện xảy ra trong một bản đồ trò chơi, chẳng hạn như cửa đóng sầm, âm thanh tiếng hét, hoặc các sự kiện kinh dị khác.

What is a HPS file?

Game script used by HPL, a Frictional Games game engine that is used for first-person horror games such as Amnesia: The Dark Descent and Penumbra: Black Plague; saved in a plain text format and contains functions that define events that occur in a game map, such as doors slamming, scream sounds, or other horror events.

Cách mở .HPS file

Để mở file .HPS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HPS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HPS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HPS do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • HPL Editor Suite
  • HPL Editor Suite
  • Frictional Games Amnesia: The Dark Descent
  • Frictional Games Amnesia: A Machine for Pigs
  • Frictional Games Penumbra: Black Plague
  • Frictional Games Penumbra: Black Plague
  • Microsoft Notepad

Chuyển đổi file .HPS

File .HPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *