HPT File

? Cách mở file .HPT? Những phần mềm mở file .HPT và sửa file lỗi. Convert N/A HPT file sang định dạng khác.

.HPT File Extension

   
File name HPT File
File Type HotDocs PDF Template
Nhà phát triển HotDocs
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .HPT là file gì?

HPT là Page Layout Files - HotDocs PDF Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi HotDocs.

Mẫu tạo ra bởi HotDocs, một ứng dụng chuẩn bị tài liệu; lưu trữ một mẫu cho một hình thức kỹ thuật số có chứa các lĩnh vực fillable; có thể được xuất bản cho một tài liệu .HPD, mà sau đó có thể được lấp đầy với người sử dụng câu trả lời.

What is a HPT file?

Template created by HotDocs, a document preparation application; stores a template for a digital form that contains fillable fields; can be published to an .HPD document, which then can be filled with user answers.

Cách mở .HPT file

Để mở file .HPT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HPT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HPT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HPT do người dùng đóng góp.

  • HotDocs
  • Agree
  • Agree
  • VCM Editor
  • HAANSOFT SLIDE
  • Show
  • Show

Chuyển đổi file .HPT

File .HPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *