HQM File

? Cách mở file .HQM? Những phần mềm mở file .HQM và sửa file lỗi. Convert N/A HQM file sang định dạng khác.

.HQM File Extension

   
File name HQM File
File Type Hardcore Questing Mode Data File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (6 Bình chọn)

File .HQM là file gì?

HQM là Game Files - Hardcore Questing Mode Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Hồ HQM là một tệp dữ liệu được sử dụng bởi Minecraft với mod Hardcore Questing Mode. Nó lưu trữ dữ liệu tìm kiếm, bao gồm bản đồ của thành nhiệm vụ, số lượng cuộc sống, và phần thưởng đạt được. file HQM được tạo ra khi bạn cài đặt Hardcore Questing Chế độ mod để Minecraft và bắt đầu một nhiệm vụ.

What is a HQM file?

An HQM file is a data file used by Minecraft with the Hardcore Questing Mode mod. It stores quest data, which includes the map of the quest, number of lives, and rewards achieved. HQM files are generated when you install the Hardcore Questing Mode mod to Minecraft and begin a quest.

Cách mở .HQM file

Để mở file .HQM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HQM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HQM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HQM do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .HQM

File .HQM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *