HQX File

HQX là Encoded Files - BinHex 4.0 Encoded File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.HQX File Extension

   
File name HQX File
File Type BinHex 4.0 Encoded File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (48 Bình chọn)

File .HQX là file gì?

HQX là Encoded Files - BinHex 4.0 Encoded File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin một HQX là một nhị phân vào tập tin văn bản thập lục phân tạo ra cho máy tính Mac. Nó chứa dữ liệu đã được nén và mã hóa từ một định dạng nhị phân 8 bit sang một định dạng văn bản 7-bit. tập tin HQX có thể hữu ích cho việc chuyển hình ảnh nhị phân, tài liệu và đa phương tiện dưới dạng văn bản trong file đính kèm email.

What is a HQX file?

An HQX file is a binary to hexadecimal text file created for Mac computers. It contains data that has been compressed and encoded from an 8-bit binary format into a 7-bit text format. HQX files can be useful for transferring binary images, documents, and multimedia as text in email attachments.

Phần mềm mở file .HQX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HQX do filegi.com tổng hợp.

  • Apple Archive Utility
  • Corel WinZip 24
  • Corel WinZip 24
  • ESTsoft ALZip
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • Incredible Bee Archiver
  • Incredible Bee Archiver

Chuyển đổi file .HQX

           

File .HQX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *