HQX File

? Cách mở file .HQX? Những phần mềm mở file .HQX và sửa file lỗi. Convert Text HQX file sang định dạng khác.

.HQX File Extension

   
File name HQX File
File Type BinHex 4.0 Encoded File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (48 Bình chọn)

File .HQX là file gì?

HQX là Encoded Files - BinHex 4.0 Encoded File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin một HQX là một nhị phân vào tập tin văn bản thập lục phân tạo ra cho máy tính Mac. Nó chứa dữ liệu đã được nén và mã hóa từ một định dạng nhị phân 8 bit sang một định dạng văn bản 7-bit. tập tin HQX có thể hữu ích cho việc chuyển hình ảnh nhị phân, tài liệu và đa phương tiện dưới dạng văn bản trong file đính kèm email.

What is a HQX file?

An HQX file is a binary to hexadecimal text file created for Mac computers. It contains data that has been compressed and encoded from an 8-bit binary format into a 7-bit text format. HQX files can be useful for transferring binary images, documents, and multimedia as text in email attachments.

Cách mở .HQX file

Để mở file .HQX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HQX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HQX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HQX do người dùng đóng góp.

  • Apple Archive Utility
  • Corel WinZip 24
  • Corel WinZip 24
  • ESTsoft ALZip
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • Incredible Bee Archiver
  • Incredible Bee Archiver

Chuyển đổi file .HQX

File .HQX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *