HS File

? Cách mở file .HS? Những phần mềm mở file .HS và sửa file lỗi. Convert Text HS file sang định dạng khác.

.HS File Extension

   
File name HS File
File Type 1Haskell Script
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (12 Bình chọn)

File .HS là file gì?

HS là Developer Files - 1Haskell Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

mã nguồn của một chương trình viết bằng Haskell, một ngôn ngữ lập trình hoàn toàn chức năng, có nghĩa là các mã được dựa trên chặt chẽ về chức năng; cũng sử dụng ngữ nghĩa không chặt chẽ, cho phép người dùng để xác định chức năng và cấu trúc dữ liệu; tương tự như một tập tin .LHS.

What is a HS file?

Source code of a program written in Haskell, a purely functional programming language, meaning the code is based on strictly on functions; also uses non-strict semantics, which allows the user to define functions and data structures; similar to a .LHS file.

Cách mở .HS file

Để mở file .HS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HS do người dùng đóng góp.

 • MacVim
 • Hugs
 • Hugs
 • GNU Emacs
 • File Viewer Plus
 • The Haskell Platform
 • The Haskell Platform
 • EclipseFP
 • WinHugs
 • gVim
 • MacroMates TextMate

Chuyển đổi file .HS

File .HS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *