HS2 File

? Cách mở file .HS2? Những phần mềm mở file .HS2 và sửa file lỗi. Convert N/A HS2 file sang định dạng khác.

.HS2 File Extension

   
File name HS2 File
File Type HyperRESEARCH 2 Study File
Nhà phát triển ResearchWare
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .HS2 là file gì?

HS2 là Data Files - HyperRESEARCH 2 Study File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ResearchWare.

tập tin dữ liệu được tạo ra với HyperRESEARCH 2, một nền tảng chương trình phân tích định tính; chứa mã hóa thông tin ghi nhận từ nguồn dữ liệu, bao gồm văn bản, âm thanh, và các tập tin video; có thể được phân tích trong HyperRESEARCH và sử dụng để kiểm tra giả thiết và tạo các báo cáo.

What is a HS2 file?

Data file created with HyperRESEARCH 2, a cross-platform qualitative analysis program; contains coding information recorded from source data, including text, audio, and video files; may be analyzed within HyperRESEARCH and used to test hypotheses and generate reports.

Cách mở .HS2 file

Để mở file .HS2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HS2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HS2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HS2 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .HS2

File .HS2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *