HS2 File

HS2 là Data Files - HyperRESEARCH 2 Study File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ResearchWare.

.HS2 File Extension

   
File name HS2 File
File Type HyperRESEARCH 2 Study File
Nhà phát triển ResearchWare
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .HS2 là file gì?

HS2 là Data Files - HyperRESEARCH 2 Study File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ResearchWare.

tập tin dữ liệu được tạo ra với HyperRESEARCH 2, một nền tảng chương trình phân tích định tính; chứa mã hóa thông tin ghi nhận từ nguồn dữ liệu, bao gồm văn bản, âm thanh, và các tập tin video; có thể được phân tích trong HyperRESEARCH và sử dụng để kiểm tra giả thiết và tạo các báo cáo.

What is a HS2 file?

Data file created with HyperRESEARCH 2, a cross-platform qualitative analysis program; contains coding information recorded from source data, including text, audio, and video files; may be analyzed within HyperRESEARCH and used to test hypotheses and generate reports.

Phần mềm mở file .HS2

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HS2 do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .HS2

           

File .HS2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *