HSC File

HSC là CAD Files - Aspen HYSYS Simulation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Aspen Technology.

.HSC File Extension

   
File name HSC File
File Type Aspen HYSYS Simulation File
Nhà phát triển Aspen Technology
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (10 Bình chọn)

File .HSC là file gì?

HSC là CAD Files - Aspen HYSYS Simulation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Aspen Technology.

Tập tin được tạo ra bởi Aspen HYSYS, một chương trình được sử dụng bởi ngành công nghiệp dầu khí để cải thiện quá trình; tiết kiệm một sơ đồ mô phỏng, hành vi, các thông số và dữ liệu liên quan khác; được sử dụng trong quá trình nghiên cứu và cải tiến hiệu suất nhà máy, chảy đường ống, khí thải khí nhà kính, và các vấn đề kỹ thuật hóa dầu khác có liên quan.

What is a HSC file?

File created by Aspen HYSYS, a program used by the oil and gas industry for process improvement; saves a simulation diagram, behaviors, parameters, and other associated data; used in the process of studying and refining plant efficiency, pipeline flows, greenhouse gas emissions, and other related petrochemical engineering issues.

Phần mềm mở file .HSC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HSC do filegi.com tổng hợp.

  • Aspen HYSYS
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat
  • AspenHysys
  • HelpScribble
  • Hyperscore
  • Hyperscore

Chuyển đổi file .HSC

           

File .HSC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *