HSDT File

? Cách mở file .HSDT? Những phần mềm mở file .HSDT và sửa file lỗi. Convert Binary HSDT file sang định dạng khác.

.HSDT File Extension

   
File name HSDT File
File Type Thinkfree Office NEO Show Template
Nhà phát triển Hancom
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .HSDT là file gì?

HSDT là Data Files - Thinkfree Office NEO Show Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Hancom.

tập tin một HSDT là một chương trình mẫu được tạo ra bởi Show, một ứng dụng có trong bộ ứng dụng ThinkFree Office NEO sử dụng để tạo các bài thuyết trình. Nó chứa một tập hợp các slide, bao gồm văn bản, hình dạng, hình ảnh, chủ đề và định dạng. file HSDT được sử dụng để tạo ra nhiều bài thuyết trình với cùng định dạng.

What is a HSDT file?

An HSDT file is a show template created by Show, an application included with the Thinkfree Office NEO suite used to create presentations. It contains a collection of slides, which includes text, shapes, images, themes, and formatting. HSDT files are used to create multiple presentations with the same formatting.

Cách mở .HSDT file

Để mở file .HSDT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HSDT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HSDT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HSDT do người dùng đóng góp.

  • Hancom Thinkfree Office NEO Show
  • JUST Slide
  • JUST Slide
  • Show
  • DaView
  • HAANSOFT HSHOW
  • HAANSOFT HSHOW

Chuyển đổi file .HSDT

File .HSDT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *