HTB File

? Cách mở file .HTB? Những phần mềm mở file .HTB và sửa file lỗi. Convert Zip HTB file sang định dạng khác.

.HTB File Extension

   
File name HTB File
File Type Audacity Help File
Nhà phát triển Audacity
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .HTB là file gì?

HTB là Data Files - Audacity Help File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Audacity.

Trợ giúp tập tin được sử dụng bởi Audacity, một chương trình chỉnh sửa âm thanh miễn phí; cửa hàng một tài liệu nén các tập tin của Windows giúp đỡ, file .HTML, và hình ảnh; sử dụng để hiển thị thông tin trợ giúp khi chọn Help → Nội dung trong Audacity.

What is a HTB file?

Help file used by Audacity, a free sound editing program; stores a compressed archive of Windows help files, .HTML files, and images; used for displaying help information when selecting Help → Contents in Audacity.

Cách mở .HTB file

Để mở file .HTB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HTB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HTB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HTB do người dùng đóng góp.

  • Audacity
  • HarmoTab
  • HarmoTab
  • StoryLines
  • ABC Amber CHM Viewer
  • Transera HTBwin
  • Transera HTBwin

Chuyển đổi file .HTB

File .HTB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *