HTC File

? Cách mở file .HTC? Những phần mềm mở file .HTC và sửa file lỗi. Convert Text HTC file sang định dạng khác.

.HTC File Extension

   
File name HTC File
File Type HTML Component File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.6 ★ (11 Bình chọn)

File .HTC là file gì?

HTC là Web Files - HTML Component File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi Internet Explorer, trình duyệt web phổ biến mà hiển thị nội dung của trang Web; chứa các định nghĩa cho HTML Linh kiện xác định hành vi năng động trong các trang Web; được thiết kế để chứa các chức năng có thể tái sử dụng trên nhiều trang .HTML; lưu trữ trong định dạng văn bản đơn giản.

What is a HTC file?

File used by Internet Explorer, a common Web browser that displays the content of Web pages; contains definitions for HTML Components that define dynamic behavior within Web pages; designed to contain functions that are reusable across multiple .HTML pages; stored in plain text format.

Cách mở .HTC file

Để mở file .HTC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HTC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HTC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HTC do người dùng đóng góp.

  • MacroMates TextMate
  • Microsoft Internet Explorer
  • Microsoft Internet Explorer
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .HTC

File .HTC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *