HTML0 File

? Cách mở file .HTML0? Những phần mềm mở file .HTML0 và sửa file lỗi. Convert Text HTML0 file sang định dạng khác.

.HTML0 File Extension

   
File name HTML0 File
File Type Book Designer File
Nhà phát triển N/A
Phân loại eBook Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.3 ★ (10 Bình chọn)

File .HTML0 là file gì?

HTML0 là eBook Files - Book Designer File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin eBook cứu bởi Sách thiết kế, một chương trình dùng để chuyển đổi tài liệu văn bản sang định dạng sách điện tử khác nhau; chứa HTML code dùng để định dạng bố cục của trang và văn bản.

What is a HTML0 file?

eBook file saved by Book Designer, a program used to convert text documents into various eBook formats; contains HTML code used to format the layout of the pages and text.

Cách mở .HTML0 file

Để mở file .HTML0 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HTML0 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HTML0

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HTML0 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .HTML0

File .HTML0 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *