HTMLZ File

? Cách mở file .HTMLZ? Những phần mềm mở file .HTMLZ và sửa file lỗi. Convert Zip HTMLZ file sang định dạng khác.

.HTMLZ File Extension

   
File name HTMLZ File
File Type Zipped HTML eBook
Nhà phát triển N/A
Phân loại eBook Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.2 ★ (9 Bình chọn)

File .HTMLZ là file gì?

HTMLZ là eBook Files - Zipped HTML eBook, dưới định dạng Zip được phát triển bởi N/A.

Tập tin có chứa một eBook lưu trong định dạng HTMLZ, mà là một tập tin ZIP với phần mở rộng ".htmlz"; chứa nhiều file, bao gồm file .HTML, hình ảnh, và một metadata.opf (.OPF) tập tin; dùng để đựng nội dung sách điện tử vào một kho lưu trữ duy nhất.

What is a HTMLZ file?

File that contains an eBook saved in the HTMLZ format, which is a .ZIP file with the ".htmlz" extension; contains multiple files, including .HTML files, images, and a metadata.opf (.OPF) file; used for packaging eBook content into a single archive.

Cách mở .HTMLZ file

Để mở file .HTMLZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HTMLZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HTMLZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HTMLZ do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .HTMLZ

File .HTMLZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *