HTPASSWD File

? Cách mở file .HTPASSWD? Những phần mềm mở file .HTPASSWD và sửa file lỗi. Convert N/A HTPASSWD file sang định dạng khác.

.HTPASSWD File Extension

   
File name HTPASSWD File
File Type Apache HTACCESS File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .HTPASSWD là file gì?

HTPASSWD là Encoded Files - Apache HTACCESS File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin dùng để tạo ra và cập nhật hình phẳng file được sử dụng để lưu trữ tên người dùng và mật khẩu để xác thực cơ bản của HTTP người sử dụng; mã hóa mật khẩu bằng cách sử dụng một phiên bản của MD5 sửa đổi cho Apache HTTP server, hoặc thường xuyên hầm mộ riêng của hệ thống.

What is a HTPASSWD file?

File used to create and update the flat-files used to store usernames and password for basic authentication of HTTP users; encrypts passwords using either a version of MD5 modified for Apache HTTP server, or the system's own crypt routine.

Cách mở .HTPASSWD file

Để mở file .HTPASSWD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HTPASSWD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HTPASSWD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HTPASSWD do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .HTPASSWD

File .HTPASSWD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *