HTT File

? Cách mở file .HTT? Những phần mềm mở file .HTT và sửa file lỗi. Convert N/A HTT file sang định dạng khác.

.HTT File Extension

   
File name HTT File
File Type Hypertext Template File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (17 Bình chọn)

File .HTT là file gì?

HTT là System Files - Hypertext Template File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Hypertext tập tin được sử dụng để xác định các thiết lập nhất định trong Windows; file "folder.htt" chứa mã HTML tùy biến cách thư mục nội dung được hiển thị và bao gồm các kịch bản mà truy cập và hiển thị thông tin từ kiểm soát FileList.

What is a HTT file?

Hypertext file that is used for defining certain settings in Windows; the file "Folder.htt" contains HTML code that customizes the way folder contents are displayed and includes scripts that access and display information from the FileList control.

Cách mở .HTT file

Để mở file .HTT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HTT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HTT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HTT do người dùng đóng góp.

  • Stuffit Expander
  • Adobe GoLive
  • Adobe GoLive
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .HTT

File .HTT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *