HTX File

? Cách mở file .HTX? Những phần mềm mở file .HTX và sửa file lỗi. Convert N/A HTX file sang định dạng khác.

.HTX File Extension

   
File name HTX File
File Type HTML Extension File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (8 Bình chọn)

File .HTX là file gì?

HTX là Web Files - HTML Extension File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tài liệu HTML có sử dụng Indexing Service của Microsoft; chứa mã định nghĩa như thế nào kết quả từ cơ sở dữ liệu sẽ được hiển thị trong một trang Web; thường tạo ra với phần mềm phát triển Microsoft FrontPage Web.

What is a HTX file?

HTML document that uses the Microsoft Indexing Service; contains code that defines how results from a database should be displayed within a Web page; often created with Microsoft FrontPage Web development software.

Cách mở .HTX file

Để mở file .HTX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HTX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HTX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HTX do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Microsoft FrontPage
  • Microsoft FrontPage
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .HTX

File .HTX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *