HTXT File

? Cách mở file .HTXT? Những phần mềm mở file .HTXT và sửa file lỗi. Convert Binary HTXT file sang định dạng khác.

.HTXT File Extension

   
File name HTXT File
File Type Hanvon eBook File
Nhà phát triển Hanvon
Phân loại eBook Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .HTXT là file gì?

HTXT là eBook Files - Hanvon eBook File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Hanvon.

định dạng sách điện tử được sử dụng bởi các thiết bị Hanvon WISEreader eReader; thường lưu trữ văn bản của Trung Quốc và được sử dụng cho sách của Trung Quốc; lưu trong một định dạng nhị phân và có thể kết hợp bảo vệ DRM; không thể được đọc bởi các chương trình phần mềm máy tính để bàn, nhưng có thể được chuyển giao cho các thiết bị thông qua kết nối USB.

What is a HTXT file?

eBook format used by Hanvon WISEreader eReader devices; often stores Chinese text and is used for Chinese books; saved in a binary format and may incorporate DRM protection; cannot be read by Desktop software programs, but can be transferred to the device via USB connection.

Cách mở .HTXT file

Để mở file .HTXT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HTXT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HTXT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HTXT do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .HTXT

File .HTXT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *