HTZ5 File

? Cách mở file .HTZ5? Những phần mềm mở file .HTZ5 và sửa file lỗi. Convert Binary HTZ5 file sang định dạng khác.

.HTZ5 File Extension

   
File name HTZ5 File
File Type HyperMaker 5 Publication
Nhà phát triển Bersoft
Phân loại eBook Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .HTZ5 là file gì?

HTZ5 là eBook Files - HyperMaker 5 Publication, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bersoft.

EBook ấn phẩm được tạo ra bởi HyperMaker, một chương trình được sử dụng để tạo ra các ấn phẩm từ các tập tin .HTML; cửa hàng cả văn bản xuất bản và bao gồm đa phương tiện như hình ảnh, âm thanh, video, và hình ảnh động Flash.

What is a HTZ5 file?

EBook publication created by HyperMaker, a program used for generating publications from .HTML files; stores both the publication text and included multimedia such as images, audio, video, and Flash animations.

Cách mở .HTZ5 file

Để mở file .HTZ5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HTZ5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HTZ5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HTZ5 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .HTZ5

File .HTZ5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *