HUH File

? Cách mở file .HUH? Những phần mềm mở file .HUH và sửa file lỗi. Convert N/A HUH file sang định dạng khác.

.HUH File Extension

   
File name HUH File
File Type HydroCAD Unit Hydrograph Definitions File
Nhà phát triển HydroCAD Software Solutions
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.6 ★ (5 Bình chọn)

File .HUH là file gì?

HUH là Data Files - HydroCAD Unit Hydrograph Definitions File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi HydroCAD Software Solutions.

Định nghĩa tập tin được sử dụng bởi HydroCAD, một chương trình giải pháp thoát nước CAD; chứa định nghĩa đơn vị thủy văn đã dự đoán rằng lượng nước chảy tràn từ các vụ nổ ngắn của lượng mưa; lưu trữ trong định dạng văn bản ASCII; đại diện cho một trong những tập tin trong một dự án tổng thể HydroCAD.

What is a HUH file?

Definitions file used by HydroCAD, a CAD water drainage solutions program; contains unit hydrograph definitions that predict water runoff from short bursts of rainfall; stored in ASCII text format; represents one of several files in an overall HydroCAD project.

Cách mở .HUH file

Để mở file .HUH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HUH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HUH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HUH do người dùng đóng góp.

  • HydroCAD Software Solutions HydroCAD Sampler
  • HydroCAD Software Solutions HydroCAD
  • HydroCAD Software Solutions HydroCAD

Chuyển đổi file .HUH

File .HUH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *