HUH File

HUH là Data Files - HydroCAD Unit Hydrograph Definitions File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi HydroCAD Software Solutions.

.HUH File Extension

   
File name HUH File
File Type HydroCAD Unit Hydrograph Definitions File
Nhà phát triển HydroCAD Software Solutions
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.6 ★ (5 Bình chọn)

File .HUH là file gì?

HUH là Data Files - HydroCAD Unit Hydrograph Definitions File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi HydroCAD Software Solutions.

Định nghĩa tập tin được sử dụng bởi HydroCAD, một chương trình giải pháp thoát nước CAD; chứa định nghĩa đơn vị thủy văn đã dự đoán rằng lượng nước chảy tràn từ các vụ nổ ngắn của lượng mưa; lưu trữ trong định dạng văn bản ASCII; đại diện cho một trong những tập tin trong một dự án tổng thể HydroCAD.

What is a HUH file?

Definitions file used by HydroCAD, a CAD water drainage solutions program; contains unit hydrograph definitions that predict water runoff from short bursts of rainfall; stored in ASCII text format; represents one of several files in an overall HydroCAD project.

Phần mềm mở file .HUH

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HUH do filegi.com tổng hợp.

  • HydroCAD Software Solutions HydroCAD Sampler
  • HydroCAD Software Solutions HydroCAD
  • HydroCAD Software Solutions HydroCAD

Chuyển đổi file .HUH

           

File .HUH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *