HUM File

? Cách mở file .HUM? Những phần mềm mở file .HUM và sửa file lỗi. Convert Text HUM file sang định dạng khác.

.HUM File Extension

   
File name HUM File
File Type OMSI Human Configuration File
Nhà phát triển MR Software
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .HUM là file gì?

HUM là Game Files - OMSI Human Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi MR Software.

Tập tin được tạo ra bởi OMSI Các Bus Simulator, một chương trình mô phỏng xe buýt lái xe; chứa dữ liệu cấu hình cho con người xuất hiện trong trò chơi, chẳng hạn như hành khách xe buýt và phong trào cho người đi bộ; có thể được tùy chỉnh; tương tự như các file cấu hình OMSI khác như .SCO, .SLI, .BUS, và các tập tin .OVH.

What is a HUM file?

File created by OMSI The Bus Simulator, a bus driving simulation program; contains configuration data for humans that appear during gameplay, such as bus passenger and pedestrian movement; can be customized; similar to other OMSI configuration files like .SCO, .SLI, .BUS, and .OVH files.

Cách mở .HUM file

Để mở file .HUM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HUM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HUM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HUM do người dùng đóng góp.

  • MR Software OMSI The Bus Simulator 2

Chuyển đổi file .HUM

File .HUM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *