HXE File

? Cách mở file .HXE? Những phần mềm mở file .HXE và sửa file lỗi. Convert N/A HXE file sang định dạng khác.

.HXE File Extension

   
File name HXE File
File Type Microsoft Help 2 Sample Definition File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (6 Bình chọn)

File .HXE là file gì?

HXE là Misc Files - Microsoft Help 2 Sample Definition File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi Microsoft Help 2 giúp đỡ tài liệu; chứa thông tin về các tập tin mẫu có thể được bao gồm trong gói hỗ trợ tài liệu, chẳng hạn như các ví dụ mã nguồn; cho phép các tập tin mẫu được biên dịch vào trận chung kết .HXS tập tin trợ giúp.

What is a HXE file?

File used by Microsoft Help 2 help documentation; contains information about sample files that can be included in the help documentation bundle, such as source code examples; enables the sample files to be compiled into the final .HXS help file.

Cách mở .HXE file

Để mở file .HXE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HXE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HXE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HXE do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .HXE

File .HXE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *