HXK File

? Cách mở file .HXK? Những phần mềm mở file .HXK và sửa file lỗi. Convert N/A HXK file sang định dạng khác.

.HXK File Extension

   
File name HXK File
File Type Microsoft Help 2 Index File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .HXK là file gì?

HXK là Misc Files - Microsoft Help 2 Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi các dự án 2.x Microsoft Help; quy định cụ thể thông tin về một chỉ số giúp đỡ được tổ chức như thế nào; thường được sử dụng cho từ khóa, bối cảnh nhạy cảm, và lập chỉ mục giúp đỡ khác quy định tại các bó giúp đỡ tài liệu .HXS.

What is a HXK file?

File used by Microsoft Help 2.x projects; specifies information about how a help index is organized; often used for keyword, context-sensitive, and other help indexes defined in the .HXS help documentation bundle.

Cách mở .HXK file

Để mở file .HXK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HXK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HXK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HXK do người dùng đóng góp.

  • Innovasys HelpStudio
  • FAR by http://www.HelpwareGroup.com
  • FAR by http://www.HelpwareGroup.com
  • FAR by http://www.Helpware.net

Chuyển đổi file .HXK

File .HXK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *