HXN File

? Cách mở file .HXN? Những phần mềm mở file .HXN và sửa file lỗi. Convert N/A HXN file sang định dạng khác.

.HXN File Extension

   
File name HXN File
File Type Hexagon Model File
Nhà phát triển DAZ Productions
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .HXN là file gì?

HXN là 3D Image Files - Hexagon Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi DAZ Productions.

hình ảnh 3D được tạo ra bằng cách lục giác, một chương trình xây dựng mô hình 3D chuẩn bị cho mô hình vẽ; các cửa hàng đa diện 3D lưới cũng như các thiết lập kết cấu; sử dụng để xây dựng đơn giản để nhân vật phức tạp, vật kiến ​​trúc, và các đối tượng khác.

What is a HXN file?

3D image created by Hexagon, a 3D modeling program that prepares models for rendering; stores the polyhedral 3D mesh as well as texture settings; used for building simple to complex characters, structures, and other objects.

Cách mở .HXN file

Để mở file .HXN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HXN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HXN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HXN do người dùng đóng góp.

  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Hexagon

Chuyển đổi file .HXN

File .HXN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *