HXS File

HXS là Web Files - Help 2 Compiled Help File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

.HXS File Extension

   
File name HXS File
File Type Help 2 Compiled Help File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .HXS là file gì?

HXS là Web Files - Help 2 Compiled Help File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

What is a HXS file?

Help file compiled for Microsoft Help 2.0; contains help documentation for Windows or other programs; uses HTML for content and XML for metadata.

Phần mềm mở file .HXS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HXS do filegi.com tổng hợp.

  • Web browser
  • Help Explorer Viewer
  • Help Explorer Viewer
  • Free Zip Opener
  • Files Compressed
  • Free Zip Viewer
  • Free Zip Viewer

Chuyển đổi file .HXS

           

File .HXS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *