HXS File

? Cách mở file .HXS? Những phần mềm mở file .HXS và sửa file lỗi. Convert Text HXS file sang định dạng khác.

.HXS File Extension

   
File name HXS File
File Type Help 2 Compiled Help File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .HXS là file gì?

HXS là Web Files - Help 2 Compiled Help File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

What is a HXS file?

Help file compiled for Microsoft Help 2.0; contains help documentation for Windows or other programs; uses HTML for content and XML for metadata.

Cách mở .HXS file

Để mở file .HXS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HXS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HXS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HXS do người dùng đóng góp.

  • Web browser
  • Help Explorer Viewer
  • Help Explorer Viewer
  • Free Zip Opener
  • Files Compressed
  • Free Zip Viewer
  • Free Zip Viewer

Chuyển đổi file .HXS

File .HXS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *