HYP File

? Cách mở file .HYP? Những phần mềm mở file .HYP và sửa file lỗi. Convert N/A HYP file sang định dạng khác.

.HYP File Extension

   
File name HYP File
File Type 1HYPER Compressed Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (9 Bình chọn)

File .HYP là file gì?

HYP là Compressed Files - 1HYPER Compressed Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin hoặc các tập tin nén bằng thuật toán nén HYPER.

What is a HYP file?

File or files compressed using HYPER compression algorithm.

Cách mở .HYP file

Để mở file .HYP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HYP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HYP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HYP do người dùng đóng góp.

  • HyperLynx BoardSim and LineSim
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Sphinx
  • Media Player Classic
  • 1.6-116-d4cb262feaee5ae66a56e9822a4cd65a3aeb4169
  • 1.6-116-d4cb262feaee5ae66a56e9822a4cd65a3aeb4169

Chuyển đổi file .HYP

File .HYP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *