HYPE File

? Cách mở file .HYPE? Những phần mềm mở file .HYPE và sửa file lỗi. Convert N/A HYPE file sang định dạng khác.

.HYPE File Extension

   
File name HYPE File
File Type Hype Document
Nhà phát triển Tumult
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .HYPE là file gì?

HYPE là Web Files - Hype Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Tumult.

Một tập tin HYPE là tệp dự án tạo ra bởi Hype, một chương trình dùng để tạo, hoạt hình nội dung trang web tương tác với HTML5. Đây là nguồn gốc tiết kiệm dạng được sử dụng nội dung lưu trữ web tạo ra với Hype có thể được xuất khẩu sang các file Web để công bố trên trang web. file HYPE thường chứa đồ họa, văn bản, thời hạn hoạt hình, thông tin cảnh, và các yếu tố khác tạo nên nội dung.

What is a HYPE file?

A HYPE file is a project file created by Hype, a program used for creating interactive, animated website content with HTML5. It is the native save format used to store web content created with Hype that can be exported to Web files for publishing on a webpage. HYPE files typically contain graphics, text, animation timelines, scene information, and other elements that make up the content.

Cách mở .HYPE file

Để mở file .HYPE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HYPE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HYPE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HYPE do người dùng đóng góp.

  • Tumult Hype

Chuyển đổi file .HYPE

File .HYPE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *