HYPERESOURCES File

? Cách mở file .HYPERESOURCES? Những phần mềm mở file .HYPERESOURCES và sửa file lỗi. Convert N/A HYPERESOURCES file sang định dạng khác.

.HYPERESOURCES File Extension

   
File name HYPERESOURCES File
File Type Hype Resources Folder
Nhà phát triển Tumult
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .HYPERESOURCES là file gì?

HYPERESOURCES là Web Files - Hype Resources Folder, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Tumult.

thư mục Resource tạo ra và được sử dụng bởi Hype, một chương trình dùng để tạo ra tương tác, hoạt hình nội dung trang web; chứa các nguồn lực, chẳng hạn như hình ảnh PNG, JS tập tin, và một file plist, được sử dụng bởi một file .HTML tương ứng.

What is a HYPERESOURCES file?

Resource folder created and used by Hype, a program used to create interactive, animated website content; contains resources, such as .PNG images, .JS files, and a .PLIST file, that are used by a corresponding .HTML file.

Cách mở .HYPERESOURCES file

Để mở file .HYPERESOURCES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HYPERESOURCES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HYPERESOURCES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HYPERESOURCES do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .HYPERESOURCES

File .HYPERESOURCES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *