HYPESYMBOL File

? Cách mở file .HYPESYMBOL? Những phần mềm mở file .HYPESYMBOL và sửa file lỗi. Convert N/A HYPESYMBOL file sang định dạng khác.

.HYPESYMBOL File Extension

   
File name HYPESYMBOL File
File Type Hype Symbol File
Nhà phát triển Tumult
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .HYPESYMBOL là file gì?

HYPESYMBOL là Web Files - Hype Symbol File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Tumult.

Symbol tập tin được tạo ra bởi Hype, một chương trình dùng để tạo, hoạt hình nội dung trang web tương tác với HTML5; lưu trữ một thành phần tái sử dụng, trong đó có một yếu tố, thời gian, hành động, hành vi, hoặc hình ảnh động.

What is a HYPESYMBOL file?

Symbol file created by Hype, a program used to create interactive, animated website content with HTML5; stores a reusable component, which contains an element, timeline, action, behavior, or animation.

Cách mở .HYPESYMBOL file

Để mở file .HYPESYMBOL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HYPESYMBOL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HYPESYMBOL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HYPESYMBOL do người dùng đóng góp.

  • Tumult Hype

Chuyển đổi file .HYPESYMBOL

File .HYPESYMBOL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *