HYPETEMPLATE File

? Cách mở file .HYPETEMPLATE? Những phần mềm mở file .HYPETEMPLATE và sửa file lỗi. Convert N/A HYPETEMPLATE file sang định dạng khác.

.HYPETEMPLATE File Extension

   
File name HYPETEMPLATE File
File Type Hype Document Template
Nhà phát triển Tumult
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .HYPETEMPLATE là file gì?

HYPETEMPLATE là Web Files - Hype Document Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Tumult.

Tài liệu mẫu được tạo ra bởi Hype, một ứng dụng sử dụng để tạo hoạt hình và tương tác nội dung trang web với HTML5; tiết kiệm cách bố trí của một dự án trang web, trong đó có thể bao gồm văn bản, đồ họa, và những nội dung khác; có thể được xuất khẩu sang các file web cho xuất bản trên một trang web; hữu ích cho việc tạo nhiều tài liệu nội dung web mà sử dụng cùng bố cục và chủ đề.

What is a HYPETEMPLATE file?

Document template created by Hype, an application used to create animated and interactive website content with HTML5; saves the layout of a website project, which may include text, graphics, and other content; can be exported to web files for publishing on a webpage; useful for creating multiple web content documents that use the same layout and theme.

Cách mở .HYPETEMPLATE file

Để mở file .HYPETEMPLATE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HYPETEMPLATE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HYPETEMPLATE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HYPETEMPLATE do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .HYPETEMPLATE

File .HYPETEMPLATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *