HYV File

? Cách mở file .HYV? Những phần mềm mở file .HYV và sửa file lỗi. Convert Binary HYV file sang định dạng khác.

.HYV File Extension

   
File name HYV File
File Type Team Manager Meet Event File
Nhà phát triển HY-TEK Sports Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (7 Bình chọn)

File .HYV là file gì?

HYV là Data Files - Team Manager Meet Event File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi HY-TEK Sports Software.

Tập tin được sử dụng bởi phiên bản cũ của HY-TEK Đội quản lý, đó là một chương trình sử dụng đúng tiến độ bơi và theo dõi đáp ứng; chứa tên gặp nhau, sự kiện, tất nhiên, và thời gian trình độ nhập cảnh; dùng để lưu trữ và phân phối đáp ứng thông tin cho người tham gia.

What is a HYV file?

File used by older versions of HY-TEK Team Manager, which is a program used to schedule swimming and track meets; contains the meet name, events, course, and entry qualification times; used to store and distribute meet information to participants.

Cách mở .HYV file

Để mở file .HYV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HYV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HYV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HYV do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .HYV

File .HYV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *