HZ File

HZ là Text Files - Chinese (Hanzi) Text, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.HZ File Extension

   
File name HZ File
File Type Chinese (Hanzi) Text
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .HZ là file gì?

HZ là Text Files - Chinese (Hanzi) Text, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Hồ HZ là một tập tin văn bản có chứa ký tự Trung Quốc (Hanzi) mã hóa trong văn bản ASCII. Nó có thể được mở bằng chương trình Trung Quốc khác nhau, chẳng hạn như HXWZ và TwinBridge Đối tác Trung Quốc.

What is a HZ file?

An HZ file is a text file that contains Chinese (Hanzi) characters encoded in ASCII text. It may be opened by various Chinese programs, such as HXWZ and TwinBridge Chinese Partner.

Phần mềm mở file .HZ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HZ do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .HZ

           

File .HZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *