HZ File

? Cách mở file .HZ? Những phần mềm mở file .HZ và sửa file lỗi. Convert N/A HZ file sang định dạng khác.

.HZ File Extension

   
File name HZ File
File Type Chinese (Hanzi) Text
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .HZ là file gì?

HZ là Text Files - Chinese (Hanzi) Text, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Hồ HZ là một tập tin văn bản có chứa ký tự Trung Quốc (Hanzi) mã hóa trong văn bản ASCII. Nó có thể được mở bằng chương trình Trung Quốc khác nhau, chẳng hạn như HXWZ và TwinBridge Đối tác Trung Quốc.

What is a HZ file?

An HZ file is a text file that contains Chinese (Hanzi) characters encoded in ASCII text. It may be opened by various Chinese programs, such as HXWZ and TwinBridge Chinese Partner.

Cách mở .HZ file

Để mở file .HZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HZ do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .HZ

File .HZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *