IADCLASS File

? Cách mở file .IADCLASS? Những phần mềm mở file .IADCLASS và sửa file lỗi. Convert Text IADCLASS file sang định dạng khác.

.IADCLASS File Extension

   
File name IADCLASS File
File Type iAd Producer Plugin Class Description File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Plugin Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .IADCLASS là file gì?

IADCLASS là Plugin Files - iAd Producer Plugin Class Description File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

Plugin lớp được sử dụng bởi iAd Nhà sản xuất, một ứng dụng dùng để thiết kế và lắp ráp nội dung tương tác phong phú cho quảng cáo iOS; chứa thông tin mô tả lớp; có thể bao gồm các thuộc tính, thuộc tính HTML, các thông số và giá trị.

What is a IADCLASS file?

Plugin class used by iAd Producer, an application used to design and assemble rich interactive content for iOS advertisements; contains class description information; may include properties, HTML attributes, parameters, and values.

Cách mở .IADCLASS file

Để mở file .IADCLASS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IADCLASS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IADCLASS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IADCLASS do người dùng đóng góp.

  • Apple iAd Producer

Chuyển đổi file .IADCLASS

File .IADCLASS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *