IADPAGE File

? Cách mở file .IADPAGE? Những phần mềm mở file .IADPAGE và sửa file lỗi. Convert N/A IADPAGE file sang định dạng khác.

.IADPAGE File Extension

   
File name IADPAGE File
File Type iAd Producer Plugin Page Template
Nhà phát triển Apple
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .IADPAGE là file gì?

IADPAGE là Plugin Files - iAd Producer Plugin Page Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Trang mẫu được sử dụng bởi iAd Nhà sản xuất, một ứng dụng cho thiết kế và lắp ráp nội dung tương tác phong phú cho quảng cáo iOS; chứa các tập tin tạo nên một mẫu trang, có thể bao gồm tài sản, băng rôn, trang splash phong cách, lớp, dữ liệu người dùng, và siêu dữ liệu.

What is a IADPAGE file?

Page template used by iAd Producer, an application for designing and assembling rich interactive content for iOS advertisements; contains files that make up a page template, which may include assets, banners, splash pages, styles, layers, user data, and metadata.

Cách mở .IADPAGE file

Để mở file .IADPAGE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IADPAGE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IADPAGE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IADPAGE do người dùng đóng góp.

  • Apple iAd Producer

Chuyển đổi file .IADPAGE

File .IADPAGE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *