IB3 File

? Cách mở file .IB3? Những phần mềm mở file .IB3 và sửa file lỗi. Convert Text IB3 file sang định dạng khác.

.IB3 File Extension

   
File name IB3 File
File Type IncrediBots 3 Saved Challenge File
Nhà phát triển IncrediBots
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .IB3 là file gì?

IB3 là Game Files - IncrediBots 3 Saved Challenge File, dưới định dạng Text được phát triển bởi IncrediBots.

Trò chơi tập tin được tạo ra bởi IncrediBots 3, một trò chơi mô phỏng mà sử dụng vật lý nguyên tắc và cho phép người dùng tạo ra thế giới riêng của họ, được gọi là thách thức; tiết kiệm các đối tượng và điều kiện vật chất của thế giới.

What is a IB3 file?

Game file created by IncrediBots 3, a simulation game that uses physics principles and allows users to create their own custom worlds, called Challenges; saves objects and physical conditions of the world.

Cách mở .IB3 file

Để mở file .IB3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IB3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IB3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IB3 do người dùng đóng góp.

  • IncrediBots 3

Chuyển đổi file .IB3

File .IB3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *