IBA File

? Cách mở file .IBA? Những phần mềm mở file .IBA và sửa file lỗi. Convert N/A IBA file sang định dạng khác.

.IBA File Extension

   
File name IBA File
File Type 1Lectra Clothing Design Pieces File
Nhà phát triển Lectra
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (8 Bình chọn)

File .IBA là file gì?

IBA là CAD Files - 1Lectra Clothing Design Pieces File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Lectra.

CAD tập tin được sử dụng bởi Lectra Modaris, một ứng dụng quần áo và thiết kế thời trang; mô tả hình học của các mảnh mà bao gồm một thiết kế quần áo; lưu với một tập tin .VET cung cấp các "cắt của phải" tấm.

What is a IBA file?

CAD file used by Lectra Modaris, a clothing and fashion design application; describes the geometry of the pieces that comprise a clothing design; saved with a .VET file that provides the "cutter's must" sheet.

Cách mở .IBA file

Để mở file .IBA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IBA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IBA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IBA do người dùng đóng góp.

  • PAD Pattern Design
  • Lectra Modaris
  • Lectra Modaris
  • SoftFashion StyleCAD

Chuyển đổi file .IBA

File .IBA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *