IBADR File

? Cách mở file .IBADR? Những phần mềm mở file .IBADR và sửa file lỗi. Convert N/A IBADR file sang định dạng khác.

.IBADR File Extension

   
File name IBADR File
File Type IsoBuster Address File
Nhà phát triển Smart Projects
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .IBADR là file gì?

IBADR là Disk Image Files - IsoBuster Address File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Smart Projects.

tập tin một IBADR là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi thông minh dự án phần mềm IsoBuster, một chương trình dùng để khôi phục dữ liệu từ đĩa bị hư hỏng và hệ thống tập tin. Nó chứa địa chỉ của khối dữ liệu được lưu trữ trong một tập tin .IBDAT. file IBADR được tạo ra với các tập tin IBDAT bởi IsoBuster để khắc phục sự cố gặp phải bởi chương trình.

What is a IBADR file?

An IBADR file is a data file created by Smart Projects IsoBuster, a program used to recover data from damaged disks and file systems. It contains addresses of data blocks stored in an .IBDAT file. IBADR files are created with IBDAT files by IsoBuster to debug issues encountered by the program.

Cách mở .IBADR file

Để mở file .IBADR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IBADR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IBADR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IBADR do người dùng đóng góp.

  • Smart Projects IsoBuster

Chuyển đổi file .IBADR

File .IBADR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *