IBATEMPLATE File

IBATEMPLATE là Data Files - iBooks Author Document Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

.IBATEMPLATE File Extension

   
File name IBATEMPLATE File
File Type iBooks Author Document Template
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .IBATEMPLATE là file gì?

IBATEMPLATE là Data Files - iBooks Author Document Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Sách mẫu thiết kế được tạo ra bởi iBooks Author, một chương trình dùng để tạo ra sách kỹ thuật số cho iPad của Apple; các cửa hàng thiết kế cài đặt trước như bố cục trang và cài đặt phông chữ; sử dụng như là điểm bắt đầu cho một dự án thiết kế cuốn sách (tập tin .IBA).

What is a IBATEMPLATE file?

Book design template created by iBooks Author, a program used to create digital books for the Apple iPad; stores design presets such as page layout and font settings; used as the starting point for a book design project (.IBA file).

Phần mềm mở file .IBATEMPLATE

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IBATEMPLATE do filegi.com tổng hợp.

  • Apple iBooks Author
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .IBATEMPLATE

           

File .IBATEMPLATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *