IBG File

? Cách mở file .IBG? Những phần mềm mở file .IBG và sửa file lỗi. Convert N/A IBG file sang định dạng khác.

.IBG File Extension

   
File name IBG File
File Type ImgBurn Graph File
Nhà phát triển Lightning UK!
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .IBG là file gì?

IBG là Data Files - ImgBurn Graph File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Lightning UK!.

tập tin một IBG chứa một đồ thị được tạo ra bởi ImgBurn, một chương trình sử dụng cho dữ liệu đốt, âm thanh và đĩa video. Nó lưu trữ dữ liệu đồ thị về đọc đĩa hoặc ghi hoạt động, trong đó bao gồm ngày đĩa được đọc hay viết tay, loại phương tiện truyền thông, năng lực của phương tiện truyền thông, số lượng dữ liệu bằng văn bản, thời gian, và ghi hoặc đọc tốc độ.

What is a IBG file?

An IBG file contains a graph created by ImgBurn, a program used for burning data, audio, and video discs. It stores graph data about a disc read or write operation, which includes the date the disc was read or written, media type, capacity of the media, amount of data written, length of time, and write or read speed.

Cách mở .IBG file

Để mở file .IBG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IBG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IBG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IBG do người dùng đóng góp.

  • Opti Drive Control
  • DVDInfoPro
  • DVDInfoPro
  • DVDInfoPro MFC C++ Application
  • DVDInfoPro Elite
  • Xgig Analyzer
  • Xgig Analyzer

Chuyển đổi file .IBG

File .IBG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *