IBK File

? Cách mở file .IBK? Những phần mềm mở file .IBK và sửa file lỗi. Convert N/A IBK file sang định dạng khác.

.IBK File Extension

   
File name IBK File
File Type IncrediMail Account Backup File
Nhà phát triển Perion
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .IBK là file gì?

IBK là Backup Files - IncrediMail Account Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Perion.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi IncrediBackup, một chương trình cho phép người dùng xấu lên các tài khoản email Incredimail của họ; cửa hàng một bản sao lưu của một tài khoản IncrediMail, bao gồm email, thư mục, danh bạ và những nội dung khác.

What is a IBK file?

Backup file created by IncrediBackup, a program that allows users to bad up their Incredimail email accounts; stores a backup of an IncrediMail account, which includes emails, folders, contacts, and other content.

Cách mở .IBK file

Để mở file .IBK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IBK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IBK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IBK do người dùng đóng góp.

  • Imaging
  • Desktop Imaging
  • Desktop Imaging
  • Imaging per Windows
  • Sharpdesk Imaging
  • IncrediMail
  • IncrediMail

Chuyển đổi file .IBK

File .IBK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *