IBK File

IBK là Backup Files - IncrediMail Account Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Perion.

.IBK File Extension

   
File name IBK File
File Type IncrediMail Account Backup File
Nhà phát triển Perion
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .IBK là file gì?

IBK là Backup Files - IncrediMail Account Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Perion.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi IncrediBackup, một chương trình cho phép người dùng xấu lên các tài khoản email Incredimail của họ; cửa hàng một bản sao lưu của một tài khoản IncrediMail, bao gồm email, thư mục, danh bạ và những nội dung khác.

What is a IBK file?

Backup file created by IncrediBackup, a program that allows users to bad up their Incredimail email accounts; stores a backup of an IncrediMail account, which includes emails, folders, contacts, and other content.

Phần mềm mở file .IBK

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IBK do filegi.com tổng hợp.

  • Imaging
  • Desktop Imaging
  • Desktop Imaging
  • Imaging per Windows
  • Sharpdesk Imaging
  • IncrediMail
  • IncrediMail

Chuyển đổi file .IBK

           

File .IBK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *