IBRO File

? Cách mở file .IBRO? Những phần mềm mở file .IBRO và sửa file lỗi. Convert Text IBRO file sang định dạng khác.

.IBRO File Extension

   
File name IBRO File
File Type IncrediBots Robot File
Nhà phát triển IncrediBots
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .IBRO là file gì?

IBRO là Game Files - IncrediBots Robot File, dưới định dạng Text được phát triển bởi IncrediBots.

Tập tin được sử dụng bởi IncrediBots, một câu đố trò chơi Robot vật lý bằng văn bản trong Flash; lưu trong một định dạng văn bản và chứa các thuộc tính cho các robot xây dựng; sử dụng để lưu robot tùy chỉnh được tạo ra trong Challenge Editor.

What is a IBRO file?

File used by IncrediBots, a robot physics puzzle game written in Flash; saved in a text format and contains properties for the constructed robot; used for saving custom robots created in the Challenge Editor.

Cách mở .IBRO file

Để mở file .IBRO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IBRO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IBRO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IBRO do người dùng đóng góp.

  • IncrediBots

Chuyển đổi file .IBRO

File .IBRO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *