IC2 File

IC2 là Raster Image Files - Medium Resolution Imagic Graphics File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Atari.

.IC2 File Extension

   
File name IC2 File
File Type Medium Resolution Imagic Graphics File
Nhà phát triển Atari
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .IC2 là file gì?

IC2 là Raster Image Files - Medium Resolution Imagic Graphics File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Atari.

Imagic phim và hình ảnh hình ảnh được sử dụng bởi hệ thống Atari ST, mà đã ngưng vào năm 1993; chứa một độ phân giải trung bình ảnh màu bitmap; có thể được lưu có hoặc không nén.

What is a IC2 file?

Imagic Film and Picture image used by Atari ST systems, which were discontinued in 1993; contains a medium resolution color bitmap image; can be saved with or without compression.

Phần mềm mở file .IC2

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IC2 do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .IC2

           

File .IC2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *