IC2 File

? Cách mở file .IC2? Những phần mềm mở file .IC2 và sửa file lỗi. Convert Binary IC2 file sang định dạng khác.

.IC2 File Extension

   
File name IC2 File
File Type Medium Resolution Imagic Graphics File
Nhà phát triển Atari
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .IC2 là file gì?

IC2 là Raster Image Files - Medium Resolution Imagic Graphics File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Atari.

Imagic phim và hình ảnh hình ảnh được sử dụng bởi hệ thống Atari ST, mà đã ngưng vào năm 1993; chứa một độ phân giải trung bình ảnh màu bitmap; có thể được lưu có hoặc không nén.

What is a IC2 file?

Imagic Film and Picture image used by Atari ST systems, which were discontinued in 1993; contains a medium resolution color bitmap image; can be saved with or without compression.

Cách mở .IC2 file

Để mở file .IC2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IC2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IC2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IC2 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .IC2

File .IC2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *