IC3D File

? Cách mở file .IC3D? Những phần mềm mở file .IC3D và sửa file lỗi. Convert N/A IC3D file sang định dạng khác.

.IC3D File Extension

   
File name IC3D File
File Type IC3D Scene File
Nhà phát triển IronCAD
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .IC3D là file gì?

IC3D là CAD Files - IC3D Scene File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IronCAD.

tập tin 3D tạo ra bởi IronCAD Soạn, một chương trình xem thiết kế 3D; chứa các đối tượng 3D mà bạn có thể tùy chỉnh và địa điểm để tạo ra một cảnh 3D của sáng tác của bạn.

What is a IC3D file?

3D file created by IronCAD Compose, a 3D design viewer program; contains 3D objects that you can customize and place to create a 3D scene of your composition.

Cách mở .IC3D file

Để mở file .IC3D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IC3D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IC3D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IC3D do người dùng đóng góp.

  • IRONCAD

Chuyển đổi file .IC3D

File .IC3D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *