ICA File

? Cách mở file .ICA? Những phần mềm mở file .ICA và sửa file lỗi. Convert Text ICA file sang định dạng khác.

.ICA File Extension

   
File name ICA File
File Type 1Citrix ICA File
Nhà phát triển Citrix
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (66 Bình chọn)

File .ICA là file gì?

ICA là Settings Files - 1Citrix ICA File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Citrix.

Một tập tin ICA là một độc lập Computing Architecture (ICA) tập tin được sử dụng bởi các máy chủ ứng dụng Citrix. Nó chứa thông tin cấu hình để kết nối đến các máy chủ khác nhau và có thể liên kết đến một ứng dụng được xuất bản hoặc một môi trường máy chủ máy tính để bàn. file ICA có thể được tạo ra với các chương trình tạo ICA Tệp or một trình soạn thảo văn bản cơ bản.

What is a ICA file?

An ICA file is an Independent Computing Architecture (ICA) file used by Citrix application servers. It contains configuration information for connecting to different servers and may link to a published application or to a server desktop environment. ICA files can be created with the ICA File Creator program or a basic text editor.

Cách mở .ICA file

Để mở file .ICA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ICA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ICA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICA do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Citrix Receiver
  • Citrix Receiver
  • Citrix Online Plug-in for Windows
  • Citrix ICA File Creator
  • Citrix XenClient
  • Citrix XenClient

Chuyển đổi file .ICA

File .ICA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *