ICAL File

ICAL là Misc Files - iCalendar File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.ICAL File Extension

   
File name ICAL File
File Type iCalendar File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .ICAL là file gì?

ICAL là Misc Files - iCalendar File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Lịch tập tin được sử dụng bởi các sản phẩm hỗ trợ chuẩn định dạng tệp iCalendar; sử dụng định dạng tương tự như file .ics, nhưng sử dụng phần mở rộng ".ical", mà là ít phổ biến; sử dụng để gửi trực tuyến các yêu cầu và nhiệm vụ họp.

What is a ICAL file?

Calendar file used by products that support the iCalendar file format standard; uses the same format as .ICS files, but uses the ".ical" extension, which is less common; used for sending online meeting requests and tasks.

Phần mềm mở file .ICAL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICAL do filegi.com tổng hợp.

  • PHP iCalendar
  • Microsoft Outlook 2019
  • Microsoft Outlook 2019
  • Microsoft Windows Live Mail
  • Apple Calendar
  • Google Calendar
  • Google Calendar

Chuyển đổi file .ICAL

           

File .ICAL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *