ICAL File

? Cách mở file .ICAL? Những phần mềm mở file .ICAL và sửa file lỗi. Convert Text ICAL file sang định dạng khác.

.ICAL File Extension

   
File name ICAL File
File Type iCalendar File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .ICAL là file gì?

ICAL là Misc Files - iCalendar File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Lịch tập tin được sử dụng bởi các sản phẩm hỗ trợ chuẩn định dạng tệp iCalendar; sử dụng định dạng tương tự như file .ics, nhưng sử dụng phần mở rộng ".ical", mà là ít phổ biến; sử dụng để gửi trực tuyến các yêu cầu và nhiệm vụ họp.

What is a ICAL file?

Calendar file used by products that support the iCalendar file format standard; uses the same format as .ICS files, but uses the ".ical" extension, which is less common; used for sending online meeting requests and tasks.

Cách mở .ICAL file

Để mở file .ICAL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ICAL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ICAL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICAL do người dùng đóng góp.

  • PHP iCalendar
  • Microsoft Outlook 2019
  • Microsoft Outlook 2019
  • Microsoft Windows Live Mail
  • Apple Calendar
  • Google Calendar
  • Google Calendar

Chuyển đổi file .ICAL

File .ICAL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *