ICALENDAR File

ICALENDAR là Misc Files - iCalendar File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.ICALENDAR File Extension

   
File name ICALENDAR File
File Type iCalendar File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ICALENDAR là file gì?

ICALENDAR là Misc Files - iCalendar File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

định dạng lịch phổ biến được sử dụng bởi các chương trình lịch như Google Calendar, Lịch Apple và Microsoft Outlook; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và chứa một sự kiện hoặc nhiệm vụ; sử dụng cho việc gửi các sự kiện hoặc công việc cho người khác, những người có thể nhập nó vào lịch của họ.

What is a ICALENDAR file?

Universal calendar format used by calendar programs such as Google Calendar, Apple Calendar, and Microsoft Outlook; saved in a plain text format and contains an event or task; used for sending events or tasks to others, who can import it into their calendars.

Phần mềm mở file .ICALENDAR

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICALENDAR do filegi.com tổng hợp.

  • Google Calendar
  • Microsoft Outlook 2019
  • Microsoft Outlook 2019
  • Apple Calendar

Chuyển đổi file .ICALENDAR

           

File .ICALENDAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *