ICALENDAR File

? Cách mở file .ICALENDAR? Những phần mềm mở file .ICALENDAR và sửa file lỗi. Convert Text ICALENDAR file sang định dạng khác.

.ICALENDAR File Extension

   
File name ICALENDAR File
File Type iCalendar File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ICALENDAR là file gì?

ICALENDAR là Misc Files - iCalendar File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

định dạng lịch phổ biến được sử dụng bởi các chương trình lịch như Google Calendar, Lịch Apple và Microsoft Outlook; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và chứa một sự kiện hoặc nhiệm vụ; sử dụng cho việc gửi các sự kiện hoặc công việc cho người khác, những người có thể nhập nó vào lịch của họ.

What is a ICALENDAR file?

Universal calendar format used by calendar programs such as Google Calendar, Apple Calendar, and Microsoft Outlook; saved in a plain text format and contains an event or task; used for sending events or tasks to others, who can import it into their calendars.

Cách mở .ICALENDAR file

Để mở file .ICALENDAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ICALENDAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ICALENDAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICALENDAR do người dùng đóng góp.

  • Google Calendar
  • Microsoft Outlook 2019
  • Microsoft Outlook 2019
  • Apple Calendar

Chuyển đổi file .ICALENDAR

File .ICALENDAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *