ICG File

? Cách mở file .ICG? Những phần mềm mở file .ICG và sửa file lỗi. Convert Binary ICG file sang định dạng khác.

.ICG File Extension

   
File name ICG File
File Type Image Comparer Gallery File
Nhà phát triển Bolide Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .ICG là file gì?

ICG là Data Files - Image Comparer Gallery File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bolide Software.

Tập tin được tạo ra bởi hình ảnh Comparer, một chương trình sử dụng cho việc tìm kiếm hình ảnh trùng lặp hoặc tương tự trên ổ cứng; chứa một danh sách các hình ảnh trong đó bao gồm một thư viện hình ảnh; sử dụng cho nhóm hình ảnh lại với nhau để họ có thể được so sánh với nhau hoặc chống lại một bộ sưu tập để xác định hình ảnh tương tự hoặc trùng lặp.

What is a ICG file?

File created by Image Comparer, a program used for finding duplicate or similar images on the hard drive; contains a list of images which comprise an image gallery; used for grouping images together so they can be compared together or against another gallery to identify similar or duplicate images.

Cách mở .ICG file

Để mở file .ICG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ICG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ICG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICG do người dùng đóng góp.

  • Bolide Image Comparer
  • Daisypix
  • Daisypix

Chuyển đổi file .ICG

File .ICG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *