ICHAT File

? Cách mở file .ICHAT? Những phần mềm mở file .ICHAT và sửa file lỗi. Convert Binary ICHAT file sang định dạng khác.

.ICHAT File Extension

   
File name ICHAT File
File Type iChat Saved Chat Log
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ICHAT là file gì?

ICHAT là Data Files - iChat Saved Chat Log, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Lưu tập tin được tạo ra bởi iChat, một ứng dụng trò chuyện trực tuyến bao gồm với Mac OS X; tiết kiệm nhật ký trò chuyện hiện đang mở và cho phép người sử dụng để xem xét qua các cuộc thảo luận; tạo ra bằng cách chọn File → Save a Copy As ... trong menu ứng dụng iChat.

What is a ICHAT file?

Save file created by iChat, an online chatting application included with Mac OS X; saves the currently opened chat log and enables the user to review past discussions; created by choosing File → Save a Copy As... in the iChat application menu.

Cách mở .ICHAT file

Để mở file .ICHAT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ICHAT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ICHAT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICHAT do người dùng đóng góp.

  • Apple iChat

Chuyển đổi file .ICHAT

File .ICHAT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *