ICL File

? Cách mở file .ICL? Những phần mềm mở file .ICL và sửa file lỗi. Convert Binary ICL file sang định dạng khác.

.ICL File Extension

   
File name ICL File
File Type Windows Icon Library File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (12 Bình chọn)

File .ICL là file gì?

ICL là System Files - Windows Icon Library File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Chứa một bộ sưu tập các biểu tượng có thể được sử dụng để thay thế các biểu tượng hiện có; có thể áp dụng cho Windows các phím tắt (ví dụ như các file LNK), nhưng không phải để file chương trình thực tế.

What is a ICL file?

Contains a collections of icons that can be used to replace existing icons; may be applied to Windows shortcuts (such as .LNK files), but not to actual program files.

Cách mở .ICL file

Để mở file .ICL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ICL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ICL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICL do người dùng đóng góp.

  • Aha-Soft IconUtils
  • Microsoft Windows
  • Microsoft Windows
  • ACD Systems Canvas X 2019
  • Axialis IconWorkshop
  • Impact Microangelo Toolset
  • Impact Microangelo Toolset

Chuyển đổi file .ICL

File .ICL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *