ICMOD File

ICMOD là Game Files - Inner Core Minecraft PE Mod File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Zheka Smirnov.

.ICMOD File Extension

   
File name ICMOD File
File Type Inner Core Minecraft PE Mod File
Nhà phát triển Zheka Smirnov
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .ICMOD là file gì?

ICMOD là Game Files - Inner Core Minecraft PE Mod File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Zheka Smirnov.

tập tin một ICMOD là một tập tin được sử dụng bởi mod Inner Core, một bộ nạp mod sử dụng để tạo mods lớn cho Minecraft Pocket Edition (PE). Nó chứa một thư mục của file mod, chẳng hạn như JS, .config, .PNG, và các tập tin .json nén bằng Zip nén. file ICMOD là ZIP file đổi tên với phần mở rộng ".icmod".

What is a ICMOD file?

An ICMOD file is a mod file used by Inner Core, a mod loader used to create large mods for Minecraft Pocket Edition (PE). It contains a folder of mod files, such as .JS, .CONFIG, .PNG, and .JSON files compressed with Zip compression. ICMOD files are .ZIP files renamed with the ".icmod" extension.

Phần mềm mở file .ICMOD

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICMOD do filegi.com tổng hợp.

  • Zheka Smirnov Inner Core

Chuyển đổi file .ICMOD

           

File .ICMOD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *