ICMOD File

? Cách mở file .ICMOD? Những phần mềm mở file .ICMOD và sửa file lỗi. Convert Zip ICMOD file sang định dạng khác.

.ICMOD File Extension

   
File name ICMOD File
File Type Inner Core Minecraft PE Mod File
Nhà phát triển Zheka Smirnov
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .ICMOD là file gì?

ICMOD là Game Files - Inner Core Minecraft PE Mod File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Zheka Smirnov.

tập tin một ICMOD là một tập tin được sử dụng bởi mod Inner Core, một bộ nạp mod sử dụng để tạo mods lớn cho Minecraft Pocket Edition (PE). Nó chứa một thư mục của file mod, chẳng hạn như JS, .config, .PNG, và các tập tin .json nén bằng Zip nén. file ICMOD là ZIP file đổi tên với phần mở rộng ".icmod".

What is a ICMOD file?

An ICMOD file is a mod file used by Inner Core, a mod loader used to create large mods for Minecraft Pocket Edition (PE). It contains a folder of mod files, such as .JS, .CONFIG, .PNG, and .JSON files compressed with Zip compression. ICMOD files are .ZIP files renamed with the ".icmod" extension.

Cách mở .ICMOD file

Để mở file .ICMOD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ICMOD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ICMOD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICMOD do người dùng đóng góp.

  • Zheka Smirnov Inner Core

Chuyển đổi file .ICMOD

File .ICMOD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *