ICST File

? Cách mở file .ICST? Những phần mềm mở file .ICST và sửa file lỗi. Convert N/A ICST file sang định dạng khác.

.ICST File Extension

   
File name ICST File
File Type InCopy Document Preset File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ICST là file gì?

ICST là Settings Files - InCopy Document Preset File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo ra bởi InCopy, một văn bản hợp tác chuyên nghiệp và chỉnh sửa chương trình; chứa mặc định hoặc cài đặt trước tài liệu tùy chỉnh; thiết lập tùy biến bao gồm: cho dù các trang đang phải đối mặt, chiều rộng, chiều sâu, và các đơn vị đo lường của một vùng văn bản và chiều rộng và chiều cao của kích thước trang.

What is a ICST file?

File created by InCopy, a professional collaborative writing and editing program; contains default or customized document presets; customizable settings include: whether the pages are facing, the width, depth, and measurement units of a text area and the width and height of the page size.

Cách mở .ICST file

Để mở file .ICST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ICST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ICST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICST do người dùng đóng góp.

  • Adobe InCopy 2020
  • IntelliTools Classroom Suite Network Client
  • IntelliTools Classroom Suite Network Client
  • AbleNet Classroom Suite

Chuyển đổi file .ICST

File .ICST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *