ICURSORFX File

? Cách mở file .ICURSORFX? Những phần mềm mở file .ICURSORFX và sửa file lỗi. Convert Binary ICURSORFX file sang định dạng khác.

.ICURSORFX File Extension

   
File name ICURSORFX File
File Type iCursor Effect File
Nhà phát triển GioFX
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ICURSORFX là file gì?

ICURSORFX là Settings Files - iCursor Effect File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi GioFX.

tập tin dữ liệu mà các cửa hàng cài đặt cho một hiệu ứng iCursor; sử dụng để áp dụng hiệu ứng đặc biệt để con trỏ trong Mac OS X; có thể được tùy chỉnh bằng cách chọn iCursor → Customize Hiệu lực thi hành ... trong ứng dụng iCursor.

What is a ICURSORFX file?

Data file that stores settings for an iCursor effect; used to apply special effects to the cursor in Mac OS X; can be customized by selecting iCursor → Customize Effect... within the iCursor application.

Cách mở .ICURSORFX file

Để mở file .ICURSORFX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ICURSORFX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ICURSORFX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICURSORFX do người dùng đóng góp.

  • GioFX iCursor

Chuyển đổi file .ICURSORFX

File .ICURSORFX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *